Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 10-6-2015

Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm đang giao dịch ngày 10/6/2015.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1:  Mr.Trung 0909 088 886 - Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích Ban công Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng số tiền
HH2C 2 2 57,83 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 190 1.083,47
HH2C 5 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 220 1.437,65
HH2C 6 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 230 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 245 1.462,65
HH2C 8 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 220 1.437,65
HH2C 9 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 240 1.457,65
HH2C 10 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 250 1.467,65
HH2C 11 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 210 1.427,65
HH2C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 195 1.412,65
HH2C 14 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2C 15 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 230 1.447,65
HH2C 16 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 190 1.407,65
HH2C 17 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 250 1.428,37
HH2C 19 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 220 1.398,37
HH2C 21 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 22 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 23 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2C 24 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 25 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 230 1.369,09
HH2C 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 250 1.389,09
HH2C 28 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 220 1.359,09
HH2C 29 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 250 1.349,81
HH2C 30 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2C 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 37 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 190 1.250,53
HH2C 38 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
HH2C 39 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
HH2C 40 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 200 1.260,53
                 
HH2C 2 4 69.33 Tây Nam Đông Bắc 15 190 #VALUE!
HH2C 10 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 165 1.204,12
HH2C 11 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 175 1.214,12
HH2C 12 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2C 15 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 170 1.209,12
HH2C 17 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 180 1.185,60
HH2C 19 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2C 20 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 170 1.175,60
HH2C 21 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 22 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 23 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 24 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 165 1.137,08
HH2C 25 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 160 1.132,08
HH2C 26 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 28 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 170 1.142,08
HH2C 29 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2C 31 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 35 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 150 1.088,56
HH2C 37 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2C 38 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 39 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 40 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 120 1.025,04
                 
HH2C 2 6 58,87 Tây Nam Đông Bắc 15 200 1.083,05
HH2C 5 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 130 1.145,56
HH2C 7 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 11 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2C 12 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 1.170,56
HH2C 14 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 165 1.180,56
HH2C 15 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 22 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.140,04
HH2C 28 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 160 1.110,04
HH2C 29 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2C 35 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 130 1.047,28
HH2C 39 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 150 1.034,52
HH2C 40 6 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 120 1.004,52
                 
HH2C 2 8 58,87 Tây Nam Đông Bắc 15 230 1.113,05
HH2C 5 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 190 1.205,56
HH2C 7 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 10 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.165,56
HH2C 11 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 175 1.190,56
HH2C 15 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.175,56
HH2C 19 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 170 1.152,80
HH2C 22 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.140,04
HH2C 23 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 170 1.120,04
HH2C 24 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 165 1.115,04
HH2C 28 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14,5 160 1.110,04
HH2C 29 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2C 35 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 14 130 1.047,28
HH2C 40 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 13,5 120 1.004,52
                 
HH2C 5 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 140 1.179,12
HH2C 7 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 150 1.189,12
HH2C 8 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 155 1.194,12
HH2C 11 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 185 1.224,12
HH2C 15 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 16 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 160 1.199,12
HH2C 17 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 160 1.165,60
HH2C 20 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 150 1.155,60
HH2C 21 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 22 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 23 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 28 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 180 1.152,08
HH2C 29 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2C 31 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 37 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
HH2C 38 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 40 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 13,5 120 1.025,04
                 
HH2C 7 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 150 1.367,65
HH2C 11 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 280 1.497,65
HH2C 15 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 160 1.377,65
HH2C 16 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 130 1.347,65
HH2C 17 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 160 1.338,37
HH2C 19 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 150 1.328,37
HH2C 20 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 130 1.308,37
HH2C 21 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2C 22 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 23 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 150 1.289,09
HH2C 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 165 1.304,09
HH2C 26 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 150 1.289,09
HH2C 28 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 140 1.279,09
HH2C 29 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 170 1.269,81
HH2C 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 200 1.299,81
HH2C 35 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 130 1.229,81
HH2C 37 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 170 1.230,53
HH2C 38 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 180 1.240,53
HH2C 40 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,905 110 1.170,53
                 
HH2C 7 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 185 1.046,65
HH2C 10 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 11 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 260 1.121,65
HH2C 15 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 190 1.023,85
HH2C 18 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 19 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 22 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 23 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 24 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 25 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 200 1.006,06
HH2C 26 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 190 996,06
HH2C 27 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14,5 190 996,06
HH2C 29 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 220 998,26
HH2C 30 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 31 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 175 953,26
HH2C 37 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 170 920,47
HH2C 38 14 55,59 Tây Bắc Tây Nam 13,5 180 930,47
                 
HH2C 7 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 75 779,94
HH2C 9 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 85 789,94
HH2C 10 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 130 834,94
HH2C 11 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 125 829,94
HH2C 15 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 80 784,94
HH2C 16 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15,5 90 794,94
HH2C 17 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 100 782,20
HH2C 18 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 80 762,20
HH2C 19 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 90 772,20
HH2C 20 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 15 80 762,20
HH2C 23 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 110 769,46
HH2C 26 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 90 749,46
HH2C 28 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14,5 80 739,46
HH2C 32 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 85 721,72
HH2C 35 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 14 100 736,72
HH2C 37 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 100 713,98
HH2C 38 16 45,48 Đông Bắc Tây Nam 13,5 80 693,98
                 
HH2C 7 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 75 779,94
HH2C 8 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 9 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 85 789,94
HH2C 10 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 130 834,94
HH2C 11 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 125 829,94
HH2C 15 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 16 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15,5 90 794,94
HH2C 18 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 80 762,20
HH2C 19 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 90 772,20
HH2C 20 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 15 90 772,20
HH2C 23 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 110 769,46
HH2C 25 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80 739,46
HH2C 26 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 90 749,46
HH2C 28 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 80 739,46
HH2C 31 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 80 716,72
HH2C 32 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 130 766,72
HH2C 33 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 80 716,72
HH2C 35 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14 100 736,72
HH2C 37 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 100 713,98
HH2C 38 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 80 693,98
                 
HH2C 5 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 150 1.011,65
HH2C 8 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 190 1.051,65
HH2C 10 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 11 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 260 1.121,65
HH2C 15 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 17 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 190 1.023,85
HH2C 18 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 19 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 20 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 22 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 23 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 24 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 25 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 26 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 190 996,06
HH2C 27 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 190 996,06
HH2C 28 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14,5 185 991,06
HH2C 29 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 30 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 31 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 35 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 14 175 953,26
HH2C 37 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 170 920,47
HH2C 38 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 180 930,47
HH2C 40 20 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 150 900,47
                 
HH2C 5 22 75,24 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 220 1.421,21
HH2C 7 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 270 1.487,65
HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 16 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2C 17 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 270 1.448,37
HH2C 19 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2C 21 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 295 1.434,09
HH2C 23 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2C 24 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 25 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 26 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 28 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 300 1.399,81
HH2C 30 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 240 1.339,81
HH2C 37 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 220 1.280,53
HH2C 38 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 230 1.290,53
HH2C 40 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 240 1.300,53
                 
HH2C 5 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 7 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 9 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 11 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2C 12 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 230 1.269,12
HH2C 15 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 16 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2C 17 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 18 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 19 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 20 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 21 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 23 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 260 1.232,08
HH2C 24 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 25 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.192,08
HH2C 27 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 28 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 29 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 250 1.188,56
HH2C 31 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2C 35 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 215 1.153,56
HH2C 38 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2C 40 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 1.095,04
                 
HH2C 7 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2C 9 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 12A 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 195 1.177,80
HH2C 15 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 16 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 200 1.215,56
HH2C 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 230 1.212,80
HH2C 19 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2C 21 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 22 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 240 1.190,04
HH2C 23 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 24 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 225 1.175,04
HH2C 25 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 26 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 28 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 29 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 240 1.157,28
HH2C 30 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 31 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 33 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 210 1.127,28
HH2C 35 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 200 1.117,28
HH2C 37 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 165 1.049,52
HH2C 40 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 1.074,52
                 
HH2C 7 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 225 1.240,56
HH2C 9 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 11 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.250,56
HH2C 15 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 16 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.235,56
HH2C 17 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 225 1.207,80
HH2C 18 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 235 1.217,80
HH2C 19 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2C 20 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 220 1.202,80
HH2C 21 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 22 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 240 1.190,04
HH2C 23 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 24 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 25 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.170,04
HH2C 26 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 28 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.180,04
HH2C 29 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 240 1.157,28
HH2C 31 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 220 1.137,28
HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 200 1.117,28
HH2C 37 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 165 1.049,52
HH2C 38 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2C 40 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 1.074,52
                 
HH2C 7 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 225 1.264,12
HH2C 11 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 235 1.274,12
HH2C 12 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 215 1.254,12
HH2C 15 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 220 1.259,12
HH2C 16 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15,5 240 1.279,12
HH2C 17 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 18 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 19 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 250 1.255,60
HH2C 20 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 15 240 1.245,60
HH2C 21 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 22 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 250 1.222,08
HH2C 23 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 240 1.212,08
HH2C 24 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 225 1.197,08
HH2C 25 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 220 1.192,08
HH2C 26 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 27 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 28 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14,5 230 1.202,08
HH2C 29 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 250 1.188,56
HH2C 31 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2C 35 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 14 215 1.153,56
HH2C 37 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 180 1.085,04
HH2C 38 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 200 1.105,04
HH2C 40 30 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 190 1.095,04
                 
HH2C 7 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 290 1.507,65
HH2C 8 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 9 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 290 1.507,65
HH2C 11 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 12 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 275 1.492,65
HH2C 15 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 16 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 280 1.497,65
HH2C 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 270 1.448,37
HH2C 19 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 280 1.458,37
HH2C 21 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 295 1.392,91
HH2C 22 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 300 1.397,91
HH2C 23 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 295 1.392,91
HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 24 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 26 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 300 1.397,91
HH2C 28 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,395 280 1.377,91
HH2C 29 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 300 1.399,81
HH2C 30 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 31 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 35 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 40 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,905 250 1.310,53
                 
HH2C 7 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 8 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 11 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 12 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 15 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2C 16 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15,5 220 1.081,65
HH2C 17 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 220 1.053,85
HH2C 19 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 15 250 1.083,85
HH2C 21 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 235 1.041,06
HH2C 22 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 250 1.056,06
HH2C 23 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 240 1.046,06
HH2C 24 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 230 1.036,06
HH2C 25 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 230 1.036,06
HH2C 26 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 28 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14,5 220 1.026,06
HH2C 29 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 235 1.013,26
HH2C 30 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 250 1.028,26
HH2C 31 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 220 998,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 14 200 978,26
HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 190 940,47
HH2C 38 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 190 940,47
                 
HH2C 9 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 115 853,11
HH2C 12A 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 96 810,30
HH2C 15 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15,5 100 838,11
HH2C 17 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 110 824,30
HH2C 19 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 15 100 814,30
HH2C 23 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 120 810,49
HH2C 26 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14,5 110 800,49
HH2C 29 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 100 766,68
HH2C 30 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 120 786,68
HH2C 31 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 100 766,68
HH2C 32 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 85 751,68
HH2C 35 36 47,62 Đông Nam Đông Bắc 14 95 761,68
HH2C 37 36 47,62 Đông Bắc Đông Bắc 13,5 90 732,87
HH2C 38 36 47,62 Đông Bắc Đông Bắc 13,5 90 732,87
                 
HH2C 5 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 96 806,52
HH2C 7 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 90 800,52
HH2C 8 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 100 810,52
HH2C 12A 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 96 783,60
HH2C 15 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15,5 100 810,52
HH2C 19 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 15 100 787,60
HH2C 22 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 23 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 24 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 100 764,68
HH2C 25 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2C 26 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 110 774,68
HH2C 28 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14,5 100 764,68
HH2C 29 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 100 741,76
HH2C 30 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 95 736,76
HH2C 31 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 100 741,76
HH2C 32 38 45,84 Đông Nam Tây Nam 14 85 726,76
HH2C 37 38 45,48 Đông Nam Tây Nam 13,5 100 713,98
HH2C 38 38 45,48 Đông Nam Tây Nam 13,5 90 703,98
                 
HH2C 7 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 220 1.081,65
HH2C 11 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 225 1.086,65
HH2C 16 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15,5 220 1.081,65
HH2C 17 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 220 1.053,85
HH2C 18 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 240 1.073,85
HH2C 19 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 15 250 1.083,85
HH2C 22 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 250 1.056,06
HH2C 23 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 240 1.046,06
HH2C 24 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2C 25 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 230 1.036,06
HH2C 26 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2C 28 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2C 29 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 235 1.013,26
HH2C 30 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 250 1.028,26
HH2C 31 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 220 998,26
HH2C 35 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 14 235 1.013,26
HH2C 37 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 190 940,47
HH2C 38 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 195 945,47
HH2C 40 40 55,59 Đông Nam Tây Nam 13,5 180 930,47
                 
HH2C 5 42 58,87 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 150 1.089,86
                 
HH2C 5 44 53,24 Đông nam Tây Nam 15,5 150 975,22
                 
HH2C 5 46 53,24 Đông Nam Đông Bắc 15,5 165 990,22
                 
HH2C 5 48 58,87 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 235 1.174,86

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 75308
Lượng truy cập: 53852047
ĐẦU TRANG